OM 3D-Shields

v/PXSM Consulting


For 25 år siden udviklede vi konceptet om digital identitet i samarbejde med 3D-Video Productions. 


Det danske Rigsvåben, Kongekrone og diverse kommunale våbener blev produceret i 3D og præsenteret til ministerier, Forsvaret og adskillige kommuner, læs mere herom i menupunktet ovenfor.


Uagtet at grafiske værktøjer og ikke mindst 3D programmer i midt 90érne var i deres vorden, blev kvaliteten på 3D arbejderne allerede dengang meget høj.


De grafiske computerværktøjer og ikke mindst 3D programmer har udviklet sig enormt siden dengang og derfor har vi besluttet at genskabe og opgradere diverse nationers Rigsvåben, Forsvarsvåbener, Kommunale våben, Lens Våben m.m. i 3D.


Dette arbejde bliver produceret i dialog med Statens Rigsarkiv, således at det endelige resultat er forhåndsgodkendt  af Statens Heraldiske Konsulent.


Det er vores målsætning at tilbyde 3D våbener, emblemer,logoer mv til samtlige myndigheder i EU


For at skabe 3D-Værker i foto realistisk kvalitet benytter vi adskillige programmer, jf. nedenfor for at opnå det bedste resultat.


Programmer: